ELTE CETT Second Degree Programme

 

 

THIS PROGRAMME IS BEING DISCONTINUED: THE LAST INTAKE OF STUDENTS STARTED THEIR STUDIES IN SEPTEMBER 2004, AND THERE WILL BE NO FURTHER ADMISSIONS.

 

THE FOLLOWING EXTRACTS FROM EARLIER DESCRIPTIONS AND CURRICULAR DOCUMENTS ARE RETAINED FOR THEIR HISTORICAL INTEREST AND FOR THE CONVENIENCE OF STUDENTS WHO STILL BELONG TO THE PROGRAMME.

  

FOR INFORMATION ON THE CURRENT STATE OF THE PROGRAMME, PLEASE CONTACT KIMMEL MAGDOLNA, magdimann@yahoo.com

 

 

 

angol, négy éves másoddiplomás képzés.   ENGLISH VERSION

 

 

Az angol nyelvi fejlesztés és az angoltanítás szakmódszertana mellett különös hangsúlyt fektetünk a tartalom alapú nyelvoktatás, illetve a szaktárgyak idegen nyelven történő oktatásának nyelvi és módszertani kérdéseire.

 

Kiemelt szerepet kap az angol nyelvű óravezetéshez kapcsolódó nyelvi készségek kialakítása.

 

Az angol nyelv különböző területeit tanítási szempontból vesszük szemügyre, illetve feldolgozzuk az angol alkalmazott nyelvészet idevágó fejezeteit.

 

Az irodalomelméletet és az angol történelmet interdiszciplináris szemináriumokon dolgozzuk fel, ahol egy irodalmi szövegből kiindulva tanulmányozzuk egy-egy korszak irodalmi, társadalomtörténeti vonatkozásait, ezzel is módszertani modellt adva a tartalom alapú nyelvoktatáshoz illetve a szaktárgyak idegen nyelven történő oktatásához.

 

A hallgatók mikro-tanítási feladatok során próbálhatják ki az elsajátított készségeket és elméleti ismereteket.

 

A szakdolgozat, könyvtári kutatómunka mellett, elsősorban a tanárok osztálytermi tapasztalataira épül majd.

 

A felvételi szóbeli vizsga három részből áll.

1.       Kötetlen beszélgetés képek vagy rövid újságcikkek alapján

2.       A jelentkező által választott irodalmi mű vagy szakmai könyv megvitatása

3.       Eszmecsere a tanári pályáról a jelentkező szakmai tapasztalatai alapján.

 

Időkeretek: heti 12 kontaktóra.

 

Second Degree Programme

 

An 8-semester, four-year 2nd degree evening programme is being offered, with an increased emphasis on the development of professional teaching skills for both English language teachers and English medium subject teachers.

 

On top of language development and language teaching methodology we put special emphasis on issues related to content integrated language teaching as well as the challenges of teaching other school subjects in English.

 

Within the language development programme we will specifically concentrate on the teacher’s professional language.

 

We will look at linguistic theory from the teacher’s and learner’s perspective as well as relevant areas in applied linguistics.

 

English literature and English history will be studied in interdisciplinary seminars where, starting from a literary text, we will be branching out to relevant questions of social history, and the history of literature. These seminars will also serve as a model for the methods of content integrated language teaching.

 

Participants will be able to test the newly acquired skills and knowledge during microteaching tasks and their teaching experience.

 

Finally, theses will be based on the participants’ investigation of their own professional context and challenges.

 

The oral entrance exam consists of three parts.

1.       Conversation about a short newspaper article or pictures.

2.       Discussion about either a literary piece or a professionally relevant book which the candidate has read before the exam.

3.       Exchanging ideas about the teaching profession based on the candidate’s professional experience.

 

Timeframe: 12 contact hours per week.

 

 

The four principal strands of the programme, + exams administered by CETT, year by year:

 

 

 

YEAR  1

 

 

YEAR 2

 

YEAR 3

 

YEAR 4

 

 

 

LANGUAGE DEVELOPMENT

 

 

 

Oral fluency

Accuracy

Writing

 

 

Professional language

 

Academic writing

 

Thesis writing  support

 

 

METHODOLOGY & APPLIED LINGUISTICS

 

 

           

 

ELT methodology I

 

 

ELT Methodology II

 

Classroom Studies I

 

Applied Linguistics lecture series

(micro)-teaching practice

+Classroom Studies II (Support Seminar)

 

 

 

 

 

LANGUAGE STUDIES

 

 

 

Pedagogic Grammar

 

 

Discourse Analysis

Phonology

 

 

Options

(lang./appling/meth)

 

Linguistics

DEL

6hrs. (Thur + Frid)

 

 

 

INTERCULTURALCOMMUNICATION

 

 

 

English-speaking cultures

 

Cultural Studies I and II

 

Intercultural Competence

 

Literature

DES

6 hrs. (Thur+Fri)

 

 

 

EXAMS

 

TOLC1 Use of English

Methodology I

 

TOLC2

 

Methodology II

 

Linguistics

 

Culture/Literature

 

Applied Linguistics

Államvizsga

(with DES/DEL representative)

 

 

 

 

 

List of Hungarian course titles and AEL-codes

 

Első év, első félév

 

Kód

Tantárgy

Óraszám/félév

Értékelés

Gyenge előfelt.

Erős előfelt.

AEL-100

Angol nyelvű beszédkészség fejlesztése I

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-102

Tudatos nyelvhasználat I

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-104

Angol nyelvű íráskészség fejlesztése I

30

 

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-164

Az angol nyelv tanításának módszertana I

60

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-160

Bevezetés az angolul beszélő népek kultúrájába és irodalmába

 

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-165

 

Módszertan vizsga I

 

K

 

AEL-164

Összesen

 

180

 

 

 

 

Első év, második félév

 

AEL-106

Angol nyelvű beszédkészség fejlesztése II

30

Gyak. jegy

 

 

AEL-108

Tudatos nyelvhasználat II

30

Gyak. jegy

 

 

AEL-110

Angol nyelvű íráskészség fejlesztése II

30

Gyak. jegy

 

 

AEL-166

Az angol nyelv tanításának módszertana II

60

 

Gyak. jegy

 

AEL-164

AEL-140

Angol nyelvtan tanítási szempontból

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-107

Use of English

 

K

 

 

AEL-167

Módszertan vizsga II

 

K

 

AEL-164, AEL-166

Összesen

 

180

 

 

 

 


 

Másodév, első félév

 

Kód

Tantárgy

Óraszám

Értékelés

Gyenge előfelt.

Erős előfelt.

AEL-210

 

Angol kultúrtörténet irodalmi szövegek tükrében I

 

30

 

Gyak. jegy

 

AEL-160

AEL-200

 

Szakmai nyelvfejlesztés I

 

60

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-260

Szaktárgyak angol nyelvű tanításának módszertana I

30

 

Gyak. jegy

 

AEL-164, AEL-166

AEL-230

Amerikai kultúrtörténet irodalmi szövegek tükrében

30

 

Gyak. jegy

 

AEL-160

AEL-240

Diskurzus elemzés tanároknak

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-261

Módszertan vizsga III

 

K

 

AEL-260

Összesen

 

180

 

 

 

 

Másodév, második félév

AEL-232

Amerikai kultúrtörténet irodalmi szövegek tükrében II

30

 

Gyak. jegy

 

AEL-230

AEL-202

Szakmai nyelvfejlesztés II

60

 

Gyak. jegy

 

AEL-200

AEL-262

Szaktárgyak angol nyelvű tanításának módszertana II

30

 

Gyak. jegy

 

AEL-260

AEL-212

Angol kultúrtörténet irodalmi szövegek tükrében II

30

 

Gyak. jegy

 

AEL-210

AEL-242

Az angol nyelv hangtani kérdései tanítási szempontból

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-291

Test of Language Competence (Nyelvvizsga)

 

K

 

AEL-107

AEL-219

Az angol nyelvű népek kultúrája és irodalma (szigorlat)

 

K

 

AEL-160, AEL-230, AEL-232, AEL-210, AEL-212

AEL-259

Angol nyelvészet (szigorlat)

 

K

 

AEL-140, AEL-240, AEL-242

Összesen

 

180

 

 

 

 


 

Harmadév, első félév

 

Kód

Tantárgy

Óraszám

Értékelés

Gyenge előfelt.

Erős előfelt.

AEL-360

A kultúrközi kompetencia fejlesztése

 

30

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-300

Nyelvgyakorlat

60

 

Gyak. jegy

 

 

AEL-321

 

Alkalmazott nyelvészet előadás sorozat

30

 

K

 

 

AEL-362

Tesztelés, értékelés

30

Gyak.jegy

 

 

AEL-364

Bevezetés az osztálytermi kutatás módszereibe

 

30

 

Gyak. jegy

 

 

Összesen

 

180

 

 

 

 

Harmadév, második félév

AEL-366

Az osztálytermi kutatás módszerei

 

30

Gyak. jegy

 

 

AEL-302

Nyelvgyakorlat

30

Gyak. jegy

 

 

AEL-310

Dráma

 

30

Gyak. Jegy

 

 

AEL-368

Csoportdinamika

 

30

Gyak. Jegy

 

 

AEL-312

Irodalom a nyelvórán

 

30

Gyak. jegy

 

 

AEL-361

Az osztálytermi kutatás módszerei vizsga

 

30

Gyak. jegy

 

AEL-364, AEL-366

Összesen

 

180